Tel.: 537 506 065 , Dowóz na terenie miasta - od 7,50 zł

Otwarte: Wtorek - Niedziela: 12.00 - 22.00

RODO i polityka prywatności

INFORMACJA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EBE Pizzeria Mariusz Szczepański z siedzibą w Bełchatowie, ul. Staszica 5, NIP: 769-176-03-48,  REGON: 100922989,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane jedynie będą w celu realizacji zamówień lub sporządzenia umów współpracy oraz w podobnym charakterze oraz w celach księgowych, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO,

3) Podane przez Panią/Pana dane w zakresie realizacji zamówień nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku sporządzania umów współpracy lub w podobnym charakterze oraz w celach księgowych będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane osobom trzecim,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez czas realizacji zamówienia, trwania współpracy, aż do czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy usługi, której dane dotyczą, przez okres wymagany przepisami prawa,

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) Podane przez Panią/Pana dane w zakresie sporządzenia umów współpracy lub w podobnym charakterze oraz w celach księgowych będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  do złożenia i realizacji zamówienia lub wystawienia dokumentów wymienionych w punkcie 2.

 

Mariusz Szczepański
Właściciel firmy